L’Abécédaire Adyghéen (Caucasien)

15,60

Plus que 1 en stock

UGS : Adygheen Catégorie :

142 pages illustrées

Edité à Maikop. La langue écrite Adyghéen est russe.

Зи гугъу тщIы тхылъхэр (нэгъуэщIу жыпIэмэ, буквархэр) иджы­благъэ Дамаск къыщыдэкIыжащ Сирие Хьэрып Республикэм щылажьэ Адыгэ ФIыщIэ Хасэм и жэрдэмкIэ. Ар щыхьэт зытехъуэр гурыIуэгъуэщ - хэхэс хъуауэ псэуми, адыгэ­хэм я щIэблэм я анэдэлъхубзэр яфIэIэфIщ, ар зыIэщIа­гъэхун муради яIэкъым.

Informations complémentaires

Poids 0,28 kg